Motiveerkracht

Motiveren kan je leren

Mensen zijn je belangrijkste kapitaal, zowel intern als extern. Daarom willen we onze goede werknemers liefst behouden en elke medewerker sterker maken om een tegenslag te kunnen verwerken. En ook in onze relaties met klanten en leveranciers kan motiveerkracht een grote rol spelen. Een transparante relatie met onze klanten kan een sterke motivator zijn in verdere samenwerking. Ook samen een tegenslag aanpakken kan de band met de klant ten goede komen.

Interne Motiveerkracht

Dat kan enkel als mensen zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheden en ze ook de vrijheid krijgen om hun talent aan te spreken. Pas dan zullen ze de beste resultaten neerzetten voor het bedrijf/organisatie. De sleutel om de een gezond evenwicht te hebben tussen vrijheid en het opnemen van verantwoordelijkheid, is vertrouwen.

Vertrouwen kan je bereiken door open en eerlijk te communiceren. Je bespreekt samen waar de samenwerking goed, zelfs uitstekend verloopt en gaat dieper in op de verbeterpunten van beide partijen.

Externe motiveerkracht

Heb je ook een klant waarvan je weet dat de relatie wat verzuurd is. Ga je dan langs of stop je je weg. Als je de relatie wil opkrikken, dan ga je best langs en bespreek je hoe de samenwerking kan worden verbeterd, een echt motivatiegesprek. Een klacht is een opportuniteit, een kier tussen de deur waardoor je met je klant in gesprek kan gaan. En kan je dan met een open vizier bespreken waar het is spaak gelopen?

Wil je meer weten over de thema’s van motiveerkracht, klik dan op motivatie of veerkracht.

Wil je weten hoe we werken en wat een goede motivatietool jouw bedrijf zal kosten, dan verwijzen we graag naar www.motiveerkracht.be.